Wykładowcy

Nasze grono Wykładowców ciągle się powiększa....

tomek.jpg (5.59 MB)

dr n. o zdrowiu Tomasz Michalski  - z-ca KOORDYNATORA LETNIEJ SZKOŁY LICEALISTY "WAKACYJNY ZASTRZYK WIEDZY"

Pracownik Zakładu Kinezyterapii i Metod Specjalnych. Jako dydaktyk prowadzi zajęcia ze studentami z przedmiotu terapia manualna, metody specjalne, diagnostyka funkcjonalna, wyroby medyczne. Autor szkoleń dla podmiotów medycznych z zakresu diagnostyki oraz leczenia narządu ruchu .

Naukowo zainteresowany aktywnością fizyczną, diagnostyką narządu ruchu ze szczególnym uwzględnieniem narządu żucia i postawą ciała. 

Autorem i współautorem publikacji w recenzowanych czasopismach, jest współautorem podręcznika do przedmiotu Terapia Manualna wydanego przez Śląski Uniwersytet Medyczny. Recenzent prac naukowych w czasopismach recenzowanych.

agnieszka_mlynarska-231x300.jpg (33 KB)

dr hab. n o zdr. Agnieszka Młynarska, prof. SUM

Pełni funkcję Kierownika Katedry Pielęgniarstwa oraz Kierownika Zakładu Gerontologii i Pielęgniarstwa Geriatrycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach SUM. Pełni wiele funkcji organizacyjnych m.in. członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, Członek Komisji Programowej na kierunku Elektroradiologia, Członek Komisji Programowej na kierunku Pielęgniarstwo, członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich SUM; członek Zespołu ds. Promocji Wydziału Nauk o Zdrowiu,  Przewodnicząca Komisji ds. Ewaluacji Nauk o Zdrowiu. Pełni funkcje w Towarzystwach naukowych: Przewodnicząca Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK (2009-2011), Sekretarz Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK (2015-2019), Przewodnicząca Sekcji Prewencji i Epidemiologii  PTK od 2021; członek Komitetu Zdrowia Publicznego PAN, Przewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa Geriatrycznego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

michal-giller-small.jpeg (122 KB)

mgr Michał Giller

Asystent dydaktyczny Zakładu Anatomii Katedry Nauk Podstawowych Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach. Aktywny fizjoterapeuta, na co dzień pracujący z pacjentami ortopedycznymi oraz sportowcami. Pracując z pacjentem podchodzi funkcjonalnie od problemu. Uważa, że kluczem do efektywnej terapii jest współpraca na linii pacjent – fizjoterapeuta.
Od lat pasjonuje się anatomią – głównie prosektoryjną, a aktualnie stara się zainteresować nią studentów kierunków:  fizjoterapia, pielęgniarstwo, elektroradiologia oraz położnictwo. Prelegent na licznych konferencjach m.in. na VI Konferencji Stowarzyszenia Terapeutów Manualnych NOMPT PL oraz wykładowca na kursach anatomii prosektoryjnej.

 

rafal_mlynarski-562x705.png (540 KB)

Prof. dr hab. n. med. Rafał Młynarski

Lekarz, kardiolog, Profesor medycyny, zatrudniony w Klinice Elektrokardiologii i Niewydolności Serca na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach posadowionej w Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca SUM w Katowicach.
Dorobek naukowy to ponad 260 publikacji krajowych i zagranicznych (m.in. ponad 60 artykułów i ponad 160 streszczeń zjazdowych) o łącznej wartości MNiE 3209 i IF 137,916. Jest wspóredaktorem książki „Standardy kardiologiczne 2020 okiem echokardiografisty”, współautorem rozdziału „Niewydolność serca w kardiomiopatiach – echo i nie tylko”. Ponadto jest współautorem  dziewięciu innych rozdziałów w książkach.
Umiejętności doskonalił i poszerzał wiedzę podczas wielu staży oraz warsztatów, które odbył m.in. w: University Hospital of Zürich (Szwajcaria); Tolochenaz (warsztaty „Yes we scan”, Szwajcaria); Uniw. Medycznym we Wrocławiu; University of Presov – Faculty of Health Care (Słowacja). Posiada Certyfikat Indywidualny Pol. Tow. Kardiologicznego: „Operator elektroterapii w zakresie PM, ICD”.
W pracy naukowo-badawczej zajmuje się głównie dwoma obszernymi zagadnieniami, są to: przyżyciowe obrazowanie układu żylnego serca oraz wpływ zespołu kruchości na różne aspekty życia pacjentów leczonych elektroterapią stałą. Pozostałe zainteresowania badawcze Pana Profesora koncentrują się wokół zagadnień związanych m.in. z życiem seksualnym pacjentów z zaburzeniami rytmu serca, metodami wsparcia procesu decyzyjnego w kardiologii opartymi o sztuczną inteligencję czy wpływem akredytacji szpitala na sytuację pacjentów.  W ramach pracy dydaktycznej w SUM prowadzi m.in. zajęcia dla studentów elektroradiologii,  pielęgniarstwa czy położnictwa. Gościnnie ma wykłady w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uhonorowany odznaką "Zasłużonemu – Polskie Towarzystwo Lekarskie". Laureat dziesięciu zespołowych nagród Rektora SUM w Katowicach. 

A  wolnych chwilach interesuje się grafiką komputerową i przetwarzaniem obrazu. Do wielkich pasji zalicza podróże.

 

tomek n.jpg (93 KB)

mgr Tomasz Nowacki

Pracownik Zakładu Balneoklimatologii i Odnowy Biologicznej Katedry Fizjoterapii SUM. Jako dydaktyk prowadzi zajęcia ze studentami z przedmiotów: Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu w medycynie sportowej, Masaż tkanek głębokich, Odnowa biologiczna w sporcie.
Autor szkoleń:
-Zróżnicowane metody terapii tkanek miękkich
-Masaż tkanek głębokich
-Neuromobilizacje w terapii manualnej
-Anatomia palpacyjna
Pracę dydaktyczną łączy z praktyką fizjoterapeutyczną specjalizując się w fizjoterapii pacjentów ortopedycznych.

 

 

motyka.jpg (4.81 MB)

mgr Róża Motyka
Asystent dydaktyczny w Zakładzie Pielęgniarstwa w Ginekologii i Położnictwie Katedry Zdrowia Kobiety Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach ŚUM. Prowadzi zajęcia dla studentów położnictwa i pielęgniarstwa z następujących przedmiotów: wielokulturowość w opiece nad kobietą, ginekologia i opieka ginekologiczna, pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne. Jej pasją jest holistyczna opieka okołoporodowa i wpieranie kobiet w porodzie naturalnym. Interesuje się również alternatywnymi metodami łagodzenia bólu porodowego oraz opieką w ujęciu transkulturowym. Stale poszerza swoje kwalifikacje poprzez udział w kursach i konferencjach. Aktualnie w trakcie specjalizacji ginekologiczno-położniczej dla położnych.
Zawodowo związana również z Beskidzkim Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. 

Bartosz Wnuk- zdjęcie.jpeg (1.10 MB)

dr n. o kult. fiz. Bartosz Wnuk – specjalista fizjoterapii

Od 1999 pracownik  Katedry i Kliniki Rehabilitacji Leczniczej, SUM w Katowicach – Ochojcu. Adiunkt dydaktyczny Śląskiego  Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach. Kierownik szkolenia specjalizacyjnego z zakresu fizjoterapii w Górnośląskim Centrum Medycznym im.Prof Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Zawodowo zajmuje się leczeniem schorzeń kręgosłupa i stawów obwodowych  oraz zachowawczym leczeniem skolioz idiopatycznych. Wykładowca  i praktyk.

 

Zdjęcie profilowe.jpg (277 KB)

dr n. med. Joanna Witkoś 

Doktor nauk medycznych, fizjoterapeuta i biolog, absolwentka dwóch kierunków studiów wyższych: Rehabilitacji Ruchowej ukończonej na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz Biologii ukończonej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Dodatkowo absolwentka dwuletniego Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tytuł Doktora Nauk Medycznych uzyskała na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Od roku 2001 jest pracownikiem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w Zakładzie Medycyny Fizykalnej, Katedy Fizjoterapii, a od roku 2011 Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.
Dorobek naukowy to kilkadziesiąt publikacji wydanych w języku polskim i angielskim tematycznie korespondujących z fizjoterapią oraz obejmujących zagadnienia wpływu aktywności ruchowej na zmiany fizykochemiczne w organizmie człowieka. Dzięki połączeniu wiedzy z dwóch uzupełniających się dziedzin nauki w publikowanych pracach można zauważyć dokładną analizę i interpretację wpływu zabiegów fizykalnych na procesy biologiczne organizmu ludzkiego. Dbając o stały rozwój zawodowy regularnie bierze czynny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz w specjalistycznych kursach zawodowych. Dodatkowo dr J. Witkoś posiada doświadczenie w edytowaniu i redagowaniu książek, które zdobyła będąc redaktorem naukowym monografii: Physiotherapy pressing issue of everyday practice, wydanej w roku 2012 w Raleigh, North Carolin.
W roku 2014 jak i 2015 uzyskała nagrodę Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w zakresie działalności dydaktycznej. 

Screenshot_20230518-214620.png (1.05 MB)

mgr Edyta Kroczek 

Ukończyła Śląski Uniwersytet Medyczny i jest wieloletnią praktykującą fizjoterapeutką. Fizjoterapia i pacjenci są jej pasją. Ma przyjemność łączyć pracę z pacjentami na Zakładzie Rehabilitacji w Górnośląskim Centrum Medycznym z pracą na Śląskim Uniwersytecie Medycznym ze studentami, gdzie przekazuje im wiedzę i swoje umiejętności. Zajmuje się głównie pacjentami pulmonologicznymi, geriatrycznymi i psychiatrycznymi jednak zakład rehabilitacji daje o wiele większy wachlarz możliwości. 

Portret -6 kor kadr got.jpg (9.59 MB)

dr n. o zdrowiu Ewelina Kolarczyk

Z wykształcenia pielęgniarka i pedagog. Specjalista pielęgniarstwa internistycznego oraz adiunkt badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Gerontologii i Pielęgniarstwa Geriatrycznego.  Jako dydaktyk prowadzi zajęcia z studentami studiów licencjackich i magisterskich na kierunku pielęgniarstwo. Jest autorem i współautorem wielu publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych. Od lat zaangażowana jest w prace naukowo- badawcze na temat zdrowia,  omdleń, opieki nad pacjentem kardiologicznym, bezpieczeństwa pacjentów oraz pracy zawodowej pielęgniarki.  Recenzent prac w naukowych czasopismach zagranicznych oraz prac dyplomowych studentów.  Brała czynny udział w licznych konferencjach naukowych, zarówno zagranicznych, jak i krajowych. Zdobyła wyróżnienie pracy doktorskiej oraz nagrodę Rektora za działalność naukową. Uczestniczka programu COST Action  RANCARE Training School w ZHAW School of Health Professions w Szwajcarii oraz  warsztatów RANCARE w University in Ostrava w Czechach i Comenius University in Bratislava na Słowacji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kariologicznego, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz  Association of Cardiovascular Nursing and Allied Professions (ACNAP) Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

AGZ.jpg (413 KB)

mgr Gawień-Zych Aleksandra

Asystent dydaktyczny w Zakładzie Propedeutyki Położnictwa Katedry Zdrowia Kobiety Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach ŚUM. Prowadzi zajęcia dla studentów położnictwa z następujących przedmiotów: podstawy opieki położniczej, techniki położnicze i prowadzenie porodu oraz neonatologia i opieka neonatologiczna. Specjalista pielęgniarstwa ginekologiczno – położniczego. Wiceprezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej STIM. Zawodowo związana z Centrum Medycznym STIM gdzie spełnia się w indywidualnej opiece nad rodziną podczas wizyt patronażowych po porodzie oraz porad laktacyjnych. Realizuje się również, jako edukator seksualny na warsztatach z młodzieżą. Stale poszerza swoje kwalifikacje poprzez udział w kursach i konferencjach.

2.jpg (916 KB)

mgr Sandra Adamczyk

p.o. Zastępcy Dyrektora Biblioteki SUM w Katowicach oraz Kierownik Oddziału Biblioteki SUM w Katowicach-Ligocie.

Kulturoznawczyni z wykształcenia, bibliotekarka z wyboru. Stara się, aby Biblioteka SUM była nie tylko przestrzenią do nauki i wypożyczania książek, ale przede wszystkim przyjaznym miejscem, oferującym różnorodne formy spędzania wolnego czasu.
Uwielbia organizować rozmaite zajęcia i eventy dla studentów, dzieci i młodzieży, w czym pomaga jej niezastąpiony zespół Oddziału Biblioteki SUM w Katowicach-Ligocie.

zdjęcie, Janiszewska Patrycja (1).jpg (2.20 MB)

mgr Patrycja Janiszewska 

Z wykształcenia pielęgniarka, specjalista pielęgniarstwa operacyjnego. Na co dzień pielęgniarka operacyjna zawodowo związana z Blokiem Operacyjnym Oddziału Kardiochirurgii w Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Sala operacyjna to jej żywioł i miejsce, gdzie czuje się jak ryba w wodzie. Swoją pasją do chirurgii i anatomii stara się zarażać innych. Uważa, że blok operacyjny można albo pokochać albo znienawidzić, ale jeśli się go pokocha, to na całe życie. Obecnie swoją pasję do nauki rozwija dalej jako doktorantka w Zakładzie Zdrowia Reprodukcyjnego i Seksuologii, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.