Wykładowcy

Nasze grono Wykładowców ciągle się powiększa....

tomek.jpg (5.59 MB)

dr n. o zdrowiu Tomasz Michalski  - z-ca KOORDYNATORA LETNIEJ SZKOŁY LICEALISTY "WAKACYJNY ZASTRZYK WIEDZY"

 

Pracownik Zakładu Kinezyterapii i Metod Specjalnych. Jako dydaktyk prowadzi zajęcia ze studentami z przedmiotu terapia manualna, metody specjalne, diagnostyka funkcjonalna, wyroby medyczne. Autor szkoleń dla podmiotów medycznych z zakresu diagnostyki oraz leczenia narządu ruchu .

Naukowo zainteresowany aktywnością fizyczną, diagnostyką narządu ruchu ze szczególnym uwzględnieniem narządu żucia i postawą ciała. 

Autorem i współautorem publikacji w recenzowanych czasopismach, jest współautorem podręcznika do przedmiotu Terapia Manualna wydanego przez Śląski Uniwersytet Medyczny. Recenzent prac naukowych w czasopismach recenzowanych.

Anna Brzęk.jpg (49 KB)

dr hab. nauk o zdrowiu Anna Brzęk, prof. SUM 

 

Fizjoterapeutka, pasjonatka fizjoprofilaktyki. Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Kierownik Katedry i Zakładu Fizjoterapii WNoZK SUM  

  

Naukowo zajmuje się badaniem czynników wpływających na kształtowanie prawidłowej postawy ciała u dzieci i młodzieży oraz sposobów zapobiegania nieprawidłowościom w jej obrębie. W praktyce fizjoterapeutycznej zajmuje się dziećmi i młodzieżą m.in.: z zaburzeniami w obrębie postawy ciała, deformacjami kręgosłupa, z nadwagą i chorobą otyłościową, leczonymi onkologicznie.  Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym i krajowym z zakresu fizjoprofilaktyki, ergonomii, aktywności fizycznej oraz prewencji chorób cywilizacyjnych. Autorka i realizatorka projektów profilaktyczno-zdrowotnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych z zakresu fizjoprofilaktyki, popularyzujących naukę. Ekspert naukowy przy opracowywaniu Regionalnych i Krajowych Programów Zdrowotnych. Rzecznik Nauki w Terenie, Członek licznych Towarzystw Naukowych.

IMG_20230529_171557952.jpg (829 KB)

Dr n. med. Wioleta Piechaczek

 

Adiunkt dydaktyczny w Zakładzie Propedeutyki Pielęgniarstwa  Katedry Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach. Z wykształcenia pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku pielęgniarstwo i położnictwo w zakresie teoretycznym i praktycznym z przedmiotów: podstawy pielęgniarstwa, badanie fizykalne, dietetyka. Jest promotorem i recenzentem  prac dyplomowych studentów. Od wielu lat zaangażowana w prowadzenie zajęć na Uniwersytecie Pierwszego Wieku SUM.  Autor i współautor publikacji w rezcenzowanych czasopismach naukowych krajowych. 

 

IMG_20230911_104938.jpg (5.50 MB)

mgr Róża Motyka


Asystent dydaktyczny w Zakładzie Pielęgniarstwa w Ginekologii i Położnictwie Katedry Zdrowia Kobiety Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach ŚUM. Prowadzi zajęcia dla studentów położnictwa i pielęgniarstwa z następujących przedmiotów: wielokulturowość w opiece nad kobietą, ginekologia i opieka ginekologiczna, pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne. Jej pasją jest holistyczna opieka okołoporodowa i wpieranie kobiet w porodzie naturalnym. Interesuje się również alternatywnymi metodami łagodzenia bólu porodowego oraz opieką w ujęciu transkulturowym. Stale poszerza swoje kwalifikacje poprzez udział w kursach i konferencjach. Aktualnie w trakcie specjalizacji ginekologiczno-położniczej dla położnych.
Zawodowo związana również z Beskidzkim Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. 

 

mgr Magdalena Żurke

 

Asystent dydaktyczny w Zakładzie Propedeutyki Pielęgniarstwa Katedry Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach ŚUM.  Specjalista pielęgniarstwa zachowawczego. Prowadzi zajęcia dla studentów kierunku pielęgniarstwo, obejmujące zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty zawodu. Jest promotorem i recenzentem  prac dyplomowych studentów. Stale poszerza swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, kursach
i konferencjach, co pozwala na aktualizowanie wiedzy i stosowanie najnowszych metod nauczania w celu zapewnienia najwyższej jakości edukacji.

_DSC7728_pp.jpg (1.61 MB)

mgr Anna Kliś

 


Asystent dydaktyczny w Zakładzie Propedeutyki Pielęgniarstwa Katedry Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach ŚUM. Specjalista pielęgniarstwa nefrologicznego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku pielęgniarstwo, położnictwo i lekarskiego z podstaw pielęgniarstwa, badania fizykalnego oraz dietetyki. Autor i współautor publikacji i wystąpień głównie z zakresu leczenia nerkozastępczego. Członek towarzystw naukowych i zespołów redakcyjnych Renal Disease and Transplantation Forum oraz Dializa i Ty.

AGZ.jpg (413 KB)

mgr Gawień-Zych Aleksandra

 

Asystent dydaktyczny w Zakładzie Propedeutyki Położnictwa Katedry Zdrowia Kobiety Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach ŚUM. Prowadzi zajęcia dla studentów położnictwa z następujących przedmiotów: podstawy opieki położniczej, techniki położnicze i prowadzenie porodu oraz neonatologia i opieka neonatologiczna. Specjalista pielęgniarstwa ginekologiczno – położniczego. Wiceprezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej STIM. Zawodowo związana z Centrum Medycznym STIM gdzie spełnia się w indywidualnej opiece nad rodziną podczas wizyt patronażowych po porodzie oraz porad laktacyjnych. Realizuje się również, jako edukator seksualny na warsztatach z młodzieżą. Stale poszerza swoje kwalifikacje poprzez udział w kursach i konferencjach.

Regina Wysocka - zdjęcie 1.jpeg (231 KB)

mgr Regina Wysocka

 

Asystent dydaktyczny w Zakładzie Fizjoterapii Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku Fizjoterapia z przedmiotów: Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu, Kinezjologia, Fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia, Kinezjoprofilaktyka. Dodatkowo zaangażowana w prowadzenie zajęć dla studentów Uniwersytetu Pierwszego Wieku oraz Uniwersytetu Licealisty.  Główne zainteresowania zawodowe i naukowe koncentruje wokół nieprawidłowości w obrębie postawy ciała u dzieci i młodzieży.

Aneta Trzcińska.jpg (313 KB)

mgr Aneta Trzcińska

Asystent dydaktyczny w Zakładzie Propedeutyki Pielęgniarstwa Katedry Pielęgniarstwa, Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, SUM. Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku pielęgniarstwo z podstaw pielęgniarstwa oraz badań fizykalnych.
Autorka i współautorka licznych publikacji, rozdziałów do podręczników, monografii – głównie z zakresu ekspozycji zawodowej, nefrologii, dializoterapii, dostępu naczyniowego.  Prelegentka na wielu konferencjach krajowych i zagranicznych.
Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Nefrologicznych, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Przewodnicząca PTP przy SUM, wiceprezes Polskiego Klubu Dostępu Naczyniowego, Brand Ambassador EDTNA/ERCA (European Dialysis  and Transplant Nurses Association/European Renal Care Association). Członek zespołu redakcyjnego DIALIZA I TY.
Pasjonatka medycyny pola walki, symulacji medycznej i VR.
Żołnierz Wojska Polskiego w stopniu podporucznika.

W 2019r. w Plebiscycie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przeprowadzonego wśród studentów nagrodzona w 3 kategoriach: najlepszy dydaktyk, wykładowca przyjazny studentom, największy autorytet.
W 2010 roku - Odznaka Honorowa Ministra Zdrowia „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” – nadana przez Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego.
W 2021 roku – Brązowy Krzyż Zasługi – nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.
W 2022 roku – po raz drugi - Odznaka Honorowa Ministra Zdrowia „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” – nadana przez Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego.

 

 

Deklaracja dostępności