KOORDYNATOR SZKOŁY LETNIEJ LICEALISTY

 

20181007_155148.jpg (1.50 MB)

dr hab. n. med. Wirginia Likus, prof. SUM


Z wykształcenia biotechnolog, z zamiłowania anatom. Pracownik Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, obecnie pełni funkcje Kierownika Zakładu Anatomii Katedry Nauk Podstawowych Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach oraz Koordynatora Zespołu ds. Promocji Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach. Jako dydaktyk uczy anatomii studentów: pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii i elektroradiologii. Prowadzi także badania naukowe. Zainteresowania naukowe obejmują kilka obszarów: morfometrię w oparciu o badania obrazowe, antropometrię, badania nad aspektem donacji ciała oraz badania biomateriałów i ich wykorzystania w medycynie.
Jest autorką licznych prac naukowych.  Za osiągnięcia naukowe oraz organizacyjne otrzymała kilka nagród JM Rektora SUM. Uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych zarówno polskich jak i zagranicznych. Członkini Polskiego Towarzystwa Anatomicznego i Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów. Przez kilka lat pełniła funkcję Koordynatora Zespołu ds. Promocji Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach. 

Deklaracja dostępności