Rekrutacja

  1. Do postępowania rekrutacyjnego dopuszczeni są uczniowie szkół średnich, którzy ukończyli klasy I,II albo III.
  2. Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną do wyczerpania limitu miejsc, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej. Potwierdzenie rejestracji zostanie przesłane droga mailową.
  3. O wpisie na listę uczestników „Szkoły Letniej” decyduje kolejność zgłoszeń.
  4. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do udziału w zajęciach jest dostarczenie najpóżniej na pierwsze zajęcia wydrukowanego i podpisanego przez opiekuna prawnego formularza "Zgody".
    Formularz "Zgody Opiekuna Prawnego" dostępny tutaj  ⇒ ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO Szkoła Letnia Licealisty WNOZK.pdf
  5. Za udział w zajęciach "Szkoły Letniej" niej jest pobierana opłata.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do udziału w rekrutacji.

⇒ Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną od 15 maja do 21 czerwca 2024 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
 https://sf.sum.edu.pl/wakacyjny-zastrzyk-wiedzy

UWAGA !!!REKRUTACJA ZAKOŃCZONA


Po wypełnieniu formularza zostanie przesłane automatycznie na podany adres mailowy potwierdzenie dokonania zgłoszenia.  

Następnie, po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia pod względem liczby wolnych miejsc na konkretny blok tematyczny, kandydat otrzyma potwierdzenie uczestnictwa wraz z wszelkimi informacjami. Informacje o zakwalifikowaniu się do udziału w Szkole Letniej będą wysyłane do kandydatów mailowo.

 

 

 

 

Deklaracja dostępności